Román o Karlu KlostermannoviPrvní slavností připomínající rok 2008 jako Rok oslav Karla Klostermanna bylo představení - křest - knihy Volba profesora Klostermanna ve středu 23. ledna 2008 v Plzni. Autorkou je plzeňská rodačka PhDr. Marie Majtánová, dnes žijící v Bratislavě, píšící pod dívčím jménem Marie Korandová.

Slavnostní setkání u této příležitosti nejen se čtenáři, přáteli ale i se zástupci politických a významných institucí se konalo v přeplněném sále Západočeské galerie v Plzni. Kniha je románové zpracování Klostermannovo životní poutě; obsah knihy začíná v den jeho úmrtí, dne 16.července 1923, K. Klostermann prožívá poslední ráno, kdy se mu nechce z postele a hlavou mu běží vzpomínky na celý jeho život.

Marie Korandová představuje čtenářům život muže, který byl přítelem jejího otce, čestným občanem města Plzně; narozený v Rakousku, píšící česky; mnoho let vyučoval francouzštinu na německé reálné škole a byl velmi oblíbeným spisovatelem přelomu 19. a 20. století. Psal o životě na Šumavě, o soužití Čechů a Němců v tehdejší době. Cestoval po celé Evropě, byl to Evropan, příklad pro dnešní dobu.
Jiný český spisovatel Adolf Hejduk nazval K.Klostermanna "apoštolem smíření".
Autorka říká: "Zajímají mě osobnosti devatenáctého století, které mají nosné myšlenky i pro dnešek".

A tak najděte ve své knihovně nějaký román Karla Klostermanna nebo vezměte knihu Volba profesora Klostermanna a vydejte se po jeho stopách - vedou z Rakouska přes celou Šumavu až do Plzně.

Knihu vydalo plzeňské nakladatelství Starý most za významné podpory Jihočeského a Plzeňského kraje a Regionální a rozvojové agentury Šumava ve Stachách.

Kmotry knihy byli :
Dr. Marta Ulrychová - Západočeská univerzita, Miloš Picek - ředitel RRAŠ , Bc. Vladimír Líbal - Plzeňský kraj, Václav Sklenář - o.s. K. Klostermann, Srní, Mgr. Roman Musil, ředitel Západočeské galerie, Vlasta Nosková - přítelkyně spisovatelky.

Věra Knetlová


zpět