Karel Klostermann - spisovatel Šumavy


Luzenské údolí

Životopis

Narodil se 13. února 1848 v hornorakouském Haag am Hausruck, zemřel 16. července 1923 ve Štěkni u Strakonic, pochován je v Plzni.
Otec spisovatele pocházel ze statku v Dolních Hrádkách nad Smím a byl praktickým lékařem sklářské rodiny Abélé, do níž se přiženil. Rodina se často stěhovala, a tak spisovatel prožil dětství částečně v Pošumaví, Sušicí, Žichovicích, Kašperských Horách. Po gymnaziálních studiích odešel Klostermann na přání otce do Vídně studovat medicínu, kterou však nedokončil. Ve Vídni se stal redaktorem časopisu Wanderer, do této doby spadají i jeho spisovatelské počátky. Debutoval německými fejetony ze Šumavy v časopise Politik. Roku 1890 vydal v Plzni, kde získal místo učitele francouzštiny na německé reálce, vlastním nákladem tyto fejetony pod názvem Böhmerwaldskizzen, česky Črty ze Šumavy. Následovala drobná próza Rychtářův syn a pak roku 1891 dokončil svůj snad nejkrásnější román Ze světa lesních samot. Ten je pak vydán v časopise Osvěta a brzy i v prvním knižním vydání.
Klostermann, jehož rodiče byli šumavskými Němci, čerpal své náměty převážně z tohoto prostředí, první své povídky psal německy, později jen česky, Za Němce se nikdy nepovažoval a odmítal rovněž Výtky o odpadlictví. V jeho románech nejsou žádné stopy po národnostní nesnášenlivosti.
Román Ze světa lesních samot zachycuje Šumavu v její původní nedotčené podobě v polovině 19. století, před zhoubnou podzimní vichřicí 1870, která zničila rozsáhlé plochy šumavského polesí. Na pozadí románového děje realisticky popisuje život prostých lidí v pürstinské myslivně a jejím okolí, úmornou službu lesníků a těžkou práci dřevařů, jejich souznění i věčný zápas s přírodou.

Dílo:
 • Bílý samum, 1903
 • Červánky mého mládí, 1926 (2 díly)
 • Dalčické panstvo, 1928
 • Dokonalý kavalír, 1921
 • Domek v Polední ulici, 1898
 • Drobné povídky, 1959
 • Ecce homo, 1915
 • Hostinný dům, 1898
 • Jiříčkův zimní výlet, 1911
 • K mládeži, 1923
 • Kam spějí děti, 1901
 • Kulturní naléhavost, 1921
 • Mlhy na Blatech, 1909
 • Mrtví se nevracejí, 1915
 • Na horké půdě, 1925
 • Na útěku, 1923
 • Naléhavé kapitoly, 1922
 • Odyssea soudního sluhy, 1910
 • Pan Zbyněk Bukvice na Čekanově, 1924 (4 díly)
 • Paní Meluzina, 1946
 • Pošumavské rapsódie, 1908
 • Pozdní láska, 1919 (2 díly)
 • Prázdniny na Šumavě a jiné kresby, 1926
 • Robinson na Otavě, 1911
 • Skláři, 1897
 • Snímky lidí a věcí, 1910
 • Spisy Karla Klostermanna, 1904-28 (38 dílů)
 • Suplent, 1913 (4 díly)
 • Světák z Podlesí, 1905
 • Šumavské povídky, 1925
 • Urvané listy, 1908
 • V ráji šumavském, 1893
 • V srdci šumavských hvozdů, 1896
 • Vánice a jiné povídky, 1955
 • Ve světlech a stínech Bábelu, 1907
 • Vypovězen, 1914
 • Z dobrého srdce, 1909
 • Z mého revíru, 1928
 • Za štěstím, 1895
 • Ze světa lesních samot, 1894
 • Ze Šumavy (Böhmerwaldskizzen), 1890
 • Zmizelá osada, 1921
 • Žichovičtí půlpáni, 1914

zpět