Hauswaldská kaple a její budoucnost - návrh


Z kaple zůstaly dnes (2005) jen kamenné ruiny. Pramen vytékající pod kaplí je sveden do kamenného koryta a opatřen stříškou. Tento pramen je opředen mnoha legendami o zázračném uzdravení, doloženo je i navrácení zraku slepým, navrácení hybnosti lidí postižených nejrůznějšími úrazy a nemocemi pohybového aparátu. V okolí pramene a kaple stávaly berle postižených, kteří se díky zázrakům postavili opět na své končetiny. I dnes přicházejí na toto místo lidé, věřící v zázračné uzdravení, bývalí rodáci si vymývají oči nebo postižené končetiny vodou ze studánky a věří v uzdravení, jako jejich předkové.

Asi 1,5 metru od kříže stojícího uvnitř prostoru nejstarší kapličky je silné energetické místo. Ale i celé místo na němž stojíme, je samo o sobě kouzelné, smíšený les působí velmi pozitivně a návštěvníka vybízí k prožitku z přírody. Je zde místo klidu, které stojí za to, aby bylo navráceno do povědomí návštěvníků. Zde lze vnímat onen genius loci, právě zde působí příroda na člověka svým klidem, který mnozí z nás hledají a za nímž přijíždějí na Šumavu. Co je v současném uspěchaném životě nejdražšího? Klid a zdraví - to vše je soustředěno právě zde.

Občanské sdružení Karel Klostermann - Spisovatel Šumavy navrhuje ve spolupráci s Národním parkem Šumava vybudovat v této lokalitě odpočinkové místo a navazující zážitkovou trasu pod Zelenou Horu okolo přírodně zajímavého mokřadu s vyústěním trasy asi po 3 km na kamenném můstku přes plavební kanál, samozřejmě pouze pro pěší turisty. V lokalitě bývalé Hauswaldské kaple navrhuje Občanské sdružení vytvoření architektonické studie k využití prostoru následovně:

Citlivě zajistit stávající stav ruin, aby nedocházelo k další destrukci, žádné asanační ani stavební práce. Odstranit náletové stromy v půdorysu kaple, aby byla zvýrazněna její velikost. V prostoru křížku umístit dřevěné lavičky s přístřeškem, kde by na informačních panelech byly několikajazyčné údaje o zdejším místě, prameni, kaplích. Nad pramenem vybudovat dřevěný přístřešek s bezbariérovým přístupem od cesty, který by umožnil přístup zejména lidem postiženým nepohyblivostí. Na půdorysu kaple by mohl být symbolický kříž nebo oltář ze dřeva nebo skla, jako je tomu již na několika jiných šumavských místech (Knížecí Pláně). V celém tomto prostoru by bylo jako materiálu užito pouze dřevo, přírodní kámen a snad sklo.

Otevření tohoto zákoutí i se zážitkovou trasou by mohlo být k datu 16. července 2007, tedy k datu 83. výročí úmrtí spisovatele Karla Klostermanna, nebo 12. srpna, kdy bude tradiční srnská pouť.

© Václav Sklenář,
předseda Občanského sdružení Karel Klostermann - Spisovatel Šumavy
Srní, říjen 2005


zpět