Pietní místo v Srní


Další akcí podporovanou občanským sdružením je rehabilitace centrální části obce Srní a vybudování pietního místa na místě bývalého hřbitova. V původní dispozici obce Srní navazoval na střed obce a kostela místní hřbitov s malou kapličkou uprostřed. Koncem sedmdesátých let byl hřbitov zničen, kaple zbořena, náhrobky odvezeny do zavážky, na celé místo proveden návoz zeminy a místo bylo zplanýrováno. Do současné doby není toto místo nijak využíváno ani zastavěno, zůstává jen rovná, vyvýšená travnatá plocha na okraji obce. Díky necitlivým stavebním zásahům konce sedmdesátých let byl zásadně a nevratně porušen architektonický ráz obce. Záměrem sdružení je proto částečně napravit tento neutěšený stav.

Nutno dodat, že kultura národa se zpravidla pozná i na vztahu lidí ke kulturním památkám, historii a předkům. Proto zřízení pietního místa může být vhodným počinem pro připomenutí historie obce Srní a zároveň estetickým začleněním nyní nevhodně upraveného a nevyužitého prostoru do zástavby obce.

Urbanistické a architektonické řešení

Stávající území bez výraznějšího současného využití (řídký parčík se dvěma pamětními deskami a lavičkami) je zpětně upevňováno půdorysně pravidelnou hradbou tvořenou dvojím způsobem (omítnutá stojící a kamenná rozpadlá) a přísnou nástupní linkou = osou nesoucí sebou zprávu o křížové cestě. Požadavek na využití tradičního materiálu (dřevo, sbíraný kámen, opracovaná žula, vegetace) je více než na místě. Omítané plochy na ohradním zdivu a na vstupní bráně mohou sice časem trpět, ale směřovaná údržba byla civilizací prováděna od nepaměti. Maximální zachování vzrostlých stromů a doplnění zeleně o bariéry eliminující negativní estetický dopad uhelny, bývalé lesní správy i hotelu jsou nedílnou součástí řešení.Autorem návrhu je záměr členěn takto:
- přístupová cesta = křížová cesta (zpevněný, šířkově monotónní, mírně dynamický široký pás s jednoduše umístěnými kamennými valouny s vymletými hrnečky pro svíčky a pití či krmítko pro ptáčky)
- vstupní brána = branka (vyzdívaná, mohutnější, obloukem završený prostup do vymezeného území)
- oplocení území = ohradní zeď pevná omítaná a rozpadající se kamenná ze sbíraného kamene
- střed vymezeného prostoru = čtrnácté zastavění (očíslovaný středový kámen = valoun s významnou pozicí)
- vegetační čtverec = monokulturní "živý koberec" (vymezená mateřídoušková monokultury s travinami)
- zastavení a posezení = stůl smíření (kamenný soustředně kruhový stůl s lavicí v dominující pozici)
- objekty a sochy = původní artefakty (sochy anděla a dívky, pamětní desky, náhrobní kameny a kříže)
- doplňková zeleň = vzrostlé stromy, podsadbové a obvodové keře, květiny, skalničky a suchomilné rostliny (netřesky).

Další obrázkyzpět