Občanské sdružení Karel Klostermann - spisovatel Šumavy


Občanské sdružení
Karel Klostermann
občanské sdružení
- česká sekce
IČO: 688 17 860
(Plzeňský kraj) Srní
341 94 Srní 117 CZ
sklenar.vaclav@worldonline.cz
mobil: +420 602 106 982
Karl Klostermann - Dichter des
Böhmerwaldes e.v.
bayer. Sektion Grafenau
Rosenauerstrasse 5
94481 Grafenau


stanovy sdružení

Náplň sdružení

Hlavním záměrem sdružení je propagace díla Karla Klostermanna jako spisovatele Šumavy, příhraniční spolupráce s partnerskými organizacemi, příprava výstav, vydávání knih, osvětová činnost a další aktivity.

Pro organizaci a provozní náklady našeho sdružení vybíráme členské příspěvky za jeden rok.
Pro nové členy je to dle stanov 200,- Kč, pro stávající 100,- Kč.
Příspěvky je možno zaplatit na nejbližší členské schůzi, nebo na konto našeho sdružení:

242671237/0300zpět