Seminář k výročí Karla Klostrmanna
Prachatice - městská knihovna
Předběžný program semináře k výročí Karla Klostermanna:
Pozvaných hostů: 50 - 60
9.00 h úvod
- přednáška o životě K. Klostermanna ( asi 30 min.)
-připomenutí a rozbor díla K. Klostermanna (asi 30 min.)
10.30 - 10.45 přestávka
10.45 - 11.15 hudební produkce
11.15 - 12.00 představení Obč. sdružení K. Klostermann (asi 45 min.)
12.00 - 13.00 oběd
13.00 - 15.00 obrazové a filmové dokumenty ze života K. Klostermanna
15.00 závěr