Výlet osob se zdravotním postižením k Hauswaldské kapli 15. 5. 2008


15. 5. 2008 se uskutečnil výlet pro uživatele služeb Domova pro osoby se zdravotním postižením ve Stodě který pořádal RRA Šumava o.p.s. v rámci "Roku oslav K. Klostermanna". Celkem se jej zúčastnilo 21 mužů a 6 osob jako doprovod. Jednalo se o více zdravotně postižené, pro 9 z nich je nutný pro jejich pohyb invalidní vozík. Ráno po 8 hod. jsme vyjeli ze Stoda, v 10 hod. nás přivítal ředitel hotelů Šumava a Srní a zároveň předseda Spolku Karla Klostermanna pan Václav Sklenář spolu s personálem a s p. J. Chudým, pracovníkem Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava, který byl po celý den naším průvodcem. Po občerstvení, které bylo již pro nás připraveno, jsme se vydali na naši první zastávku výletu, a to Hauswalskou kapli. Zde jsme se dozvěděli mnoho zajímavého z historie tohoto místa, ochutnali zdejší léčivou vodu „ Kdo žízní, ať přistoupí, kdo touží, ať zadarmo nabere vody života „., a rozjímali na místě kaple.

Po výborném obědu v hotelu Šumava byl naším dalším cílem Rechle – most ležící na řece Vydře asi 2 km nad Antýglem. Jedná se o součást Vchynicko- Tetovského plavebního kanálu. Opět jsme byli se vším dopodrobna obeznámeni a p. průvodce ochotně odpovídal na všechny naše dotazy.

V informačním středisku na Rokytě jsme si prohlédli expozici se zaměřením na historii a osídlení horní Šumavy. Taktéž jsme si prošli venkovní expozici s infopanely a ukázkami na Šumavě zastoupených hornin. Po svačině nás čekalo již rozloučení a odjezd zpět do Stodu, kam jsme v pořádku po 18 hodině dorazili.

Nezbývá nám než velmi poděkovat za nevšední přístup všech organizátorů výletu, vysokou profesionalitu ve všem a doufat, že to nebyl náš poslední výlet do tohoto překrásného koutu naší země.

R. Boříková


P5150278.JPG P5150285.JPG P5150292.JPG P5150296.JPG
P5150306.JPG P5150307.JPG P5150321.JPG P5150322.JPG

This thumbnail page was generated by XnView v1.74


zpět