Aktivity sdružení


Akce v roce 2007

16.02.2007 jednání OS KK Sporthotel Pekárna
13.04.2007 jednání OS KK Sporthotel Pekárna
05.05.2007 Otevření Hauswaldské kaple.
01.06.2007 Schůzka výboru OS v Sušici
11.08. 2007 Při příležitosti pouti v Srní bude realizována malá pietní slavnost u Hauswaldské kaple

Akce v roce 2006

Občanské sdružení se v roce 2006 zaměřilo na několik akcí:
1. revitalizace okolí Hauswaldské kaple
2. vytvoření meditační stezky v oblasti Vchynicko Tetovského kanálu
3. příprava akcí k oslavám výročí narození Karla Klostermanna v roce 2008
4. spolupráce při aktualizaci výstavy K. Klostermanna na hájence Březník
5. osvětová činost a propagační činnost
6. spolupráce s dalšími organizacemi působícími v regionu
7. přeshraniční spolupráce s partnerskými sdruženími v Německu a Rakousku
8. prosazení vytvoření muzea K. Kostermanna a dalších spisovatelů Šumavy v obci Srní

03.02.2006 schůze sdružení Sušice ( Hotel Sport) projednávání rok K2008, návrhy na Hauswaldskou kapli (Ing.Arch. Karel Janda), otevření 1. části 12.8.2006
03.03.2006 schůze sdružení Sušice od 15h Hotel Sport
12.08.2006 slavnostní oživení Hauswaldské kaple
13.10.2006 schůze občanského sdružení v Sušici v hotelu Pekárna od 15:00
19.11.2006 zazimování studánky u Hauswaldské kaple u Srní v neděli v 10:00 součástí byl i program a občerstvení
08.12.2006 schůze občanského sdružení v Sušici v hotelu Pekárna od 15:00
28.12.2006 klubový večer věnovaný Karlu Klostermannovi v IS Modrava. V průběhu večera byla pokřtěna kniha pamětí Karla Klostermanna "Vzpomínky na Šumavu" a kniha fotografií Václava Sklenáře "Šumava a Karel Klostermann". Součástí programu bylo čtení z knih, hudební doprovod a malé občerstvení. (plakát)

Akce v roce 2005

12. února byla slavnostně odhalena pamětní deska spisovateli na domě č.p.26 v Haagu am Hausruck v Rakousku za účasti představitelů Jihočeského a Ptzeňského kraje. Z této akce byl vytvořen dokument na DVD - je možno si objednat kopii u p. Sáčka.
30. dubna se uskutečnil křest Kohoutjho kříže v Nicově, sdružení finančním příspěvkem.
5. května ve spolupráci s Národním parkem Šumava byla otevřena naučná stezka při plavebním kanále a proběhlo čtení z knihy Skláři, která byla v tomto roce vydána.
2. září se uskutečnily Císařské manévry ( oslavy 100. Výročí návštěvy FJ I. ve Štěkni). Spolupořadatelem bylo sdružení K. Ktostermanna. Oslavám byl přítomen i hejtman Jihočeského kraje J. Zahradník a řada dalších význačných hostů z Čech, Horního Rakouska a Bavorska.
13. října slavnostní křest knihy K. Klostermanna V ráji šumavském přetaženou do německého jazyka. Setkání se konalo v bavorském St. Oswatdu v budově muzea. Rovněž tak byla představena kniha členky sdružení Evy Krackové Caviar und Edlstaht. Na tomto setkání bude představen nový president česko-bavorského sdružení pan ing. Pavel. Stetzer z Ptzně. Na setkání jsou pozváni i hosté z Rakouska.
21. října setkání u Hauswaldské kaple na Smí.

- *** -

Na internetu máme informační stránky o našem sdružení v češtině, němčině a angličtině. Zde jsou další informace o K. Klostermannovi, činnostech a plánech do budoucna. http://sweb.cz/k.klostermann/

Akce v roce 2004

 1. V lednu 2004 byl proveden křest knihy Die Faustins Geschichte Bohmerwaldes v Neuschenau vydaná bavorským sdružením za přítomnosti ředitele NP Šumava Ing. Pavlička, ředitele bavorského národního parku, Dr. Sinnerem a předsedů sdružení české a bavorské sekce.
 2. Příprava úpravy expozice K. Klostermanna na Březníku - zateplení, trojjazyčné popisky, přidání dalších exponátů, atd.
 3. Projekt CBC Pharel EUROREGIO ( W.Patri ) - Klostermannův odkaz Evropě. Hlavní body projektu:
 1. setkáni české a rakouské strany Štěkeň-Haag/H setkání ve Štěkni s Euroregio Freistadt 19.2.2004, setkání se zástupci města Haagu/H 26.3.2004, zájezd české skupiny do okolí Haag/H 17.4.2004
 2. vydání, křest knihy K. Klostermanna "Dvě gardy" 8.5.2004 ve Strakonickém hradu, zahájení turistické sezony s ředitelem NPŠ Ing. Pavličkem.
 3. vydáni pohlednic K. Klostermanna a míst ve Štěkni, kde působil
 4. vydání turistické známky s K. Klostermanna
 5. úprava expozice památného pokoje K. Klostermanna
 6. razítko K. Klostermanna.
 1. Účast na křtu povídky K. Klostermana "Cesta k domovu" v Plzni 31.3.2004.
 2. Výstava K. Klostermanna na hraničním přechodu Rak Güglwald - vstup do EU 30.4.2004.
 3. Vytvoření linky K. Klostermann na Zliv "Mlhy na Blatech" Vladimír Záruba píše monografii K. Klostermann- návštěva 16.5.2004.
 4. Zadána žádost na výrobu kopie busty K. Klostermanna - Písek 7.4.2004 umístění: Březník, Štěkeň, Strakonice, St.Oswald (D), Haag am Hausruck (A), Kašperské Hory
 5. Návrh na pamětní desku do rodiště K. Klostermanna do Haagu, zasláno na radnici do Haagu 20.4.2004.
 6. Paní Knetlová projednala na magistrátu města Plzni úpravu hrobu K. Klostermanna.
 7. V červnu v hotelu Šumava na Srní proběhla mezinárodní konference za podpory nadace A. Stifter na téma "Život na Šumavě". Účast na setkání se sdružením K. Klostermanna z Grafenau v Srní + Euroregio.
 8. Sdružení K. Klostermanna na výstavě aktivit Občanského sdružení ve Strakonické knihovně od 17.2.2004.
 9. Zapojení K. Klostermanna sekce Štěkeň do Jihočeského pohádkového království - hra pro děti- historie, kultura, osobnosti rodného kraje.
 10. Vydání knihy K. Klostermanna "V ráji šumavském" - Dr. Rebstöckem.
 11. Dne 3.7.2004 - slavnostní znovuotevření expozice K. Klostermanna na Březníku, křest knihy "V ráji šumavském", kulturní program, za účasti přátel z Bavorska a Horního Rakouska. Představení skleněné archy.
 12. Odhaleni pamětní desky 11.7.2004, na domě v Kašperských Horách, kde spisovatel žil, za účasti plzeňské radní Mgr. O. Kalčíkové a projevem Mgr. Petra Maška.
 13. 1.10.2004 odhalení pamětní desky K.Klostermanna s německo - českým nápisem ve St.Oswaldu se slavnostním programem na Zlaté stezce a předáním busty K. Klostermanna do tamního muzea. Uvažuje se o Evropském sdružení K.Klostermanna.
 14. 6.11.2004 od 13:30 hod bude slavnostně vysvěcen opravený hrob v Plzni s kulturním programem.

Akce v roce 2003

24. května 2003 Setkání na Březníku
19. července 2001 I. ročník Klostermanovy stezky
6. července 2002 II. ročník Klostermanovy stezky
5. července 2003 III. ročník Klostermanovy stezky
16. července 2003 80 let od smrti K. Klostermanna

Akce v roce 1999

1.1 Dne 13. 1. 1999 bylo sdružení Karla Klostermanna - spisovatele Šumavy zaregistrováno na MV ČR. Bylo přiděleno IČO - 68817860.
1.2 Dne 16. 1. 1999 se sešli členové sdružení české a bavorské sekce v hotelu Šumava na Srní na společné schůzi, kde členové bavorské sekce zvolili své orgány sekce.
1.3 Dne 16. 2. 1999 byl založen účet v KB - Sušice - podpisové právo mají V. Sklenář, ing. arch. K. Janda, ing. J. Kec. Číslo účtu - 272140600277/0100.
1.1. Dne 22. 2. 1999 byl Senátu ČR přednesen V. Sklenářem příspěvek k Nadaci Bohemia syndikátu novinářů CR. Jednalo se o seznámení novinářů s posláním sdružení K.K.. Z význačných hostů byli přítomni - ministr kultury Dostál, senátorka Moserová, novinářka Fišerová a další význačné osobnosti kulturm11O a politického života.
1.5 Dne 3. 3. 1999 se zúčastnili zástupci české a bavorské sekce sdružení spisovatele K.K jednání u přednosty okresu Mgr. L Petrů. Schůzka byla iniciována za účelem představení, vzniku a cílů občanského sdružení. Rovněž se hledala cesta k financování společných projektů památníku, muzea, činosti sdružen společná sympozia a p.
1.6 Dne 19. 3. 1999 se členové české sekce zúčastnili presentace knihy Der Herr Professor, která se konala v muzeu v bavorském St Oswaldu. Projevy přednesli president sdružení prof. Duninnger, starosta obce Meininger, předseda sdružení V. Sklenář a večer vyplnili střídavě presentací knihy pan Gerold Dworak a česká dudácká kapela.

zpět