AKTUÁLNÍ INFORMACEPozvánka na jarní otevření Hauswaldské kaple

Vážení přátelé, v pátek 16. dubna v 15 hodin budeme otevírat pramen 

u Hauswaldské kaple.

Srdečně zve a těší se

Václav Sklenář


Pozvánka na členskou schůzi

Vážení členové,
zvu vás na členskou schůzi, která se bude konat  v

pátek 9. dubna v 15 hodin v hotelu Pekárna v Sušici.

Nezapomeňte na členské příspěvky.

Děkuji a jsem s pozdravem

Václav Sklenář 


Pozvánka na členskou schůzi

Vážení členové,

zvu vás na členskou schůzi, která se bude konat  v

pátek 11. září v 15 hodin v hotelu Pekárna v Sušici.

Děkuji a jsem s pozdravem

Václav Sklenář 


Občanské sdružení Karel Klostermann - spisovatel Šumavy,
Správa Národního parku Šumava
a Okresní myslivecký spolek ČMMJ Klatovy.
Vás zvou
V SOBOTU 15. SRPNA V 10 HODIN K HAUSWALDSKÉ KAPLI
NA HUBERTSKOU MŠI  V PODÁNÍ OMS KLATOVY

POZVÁNKA

Pozvánka na členskou schůzi

Vážení členové,

zvu vás na členskou schůzi, která se bude konat  v

pátek 11. září v 15 hodin v hotelu Pekárna v Sušici.

Děkuji a jsem s pozdravem

Václav Sklenář 
Vážení členové, zveme vás na další vlastnivědnou vycházku, tentokrát do oblasti zaniklé obce Hůrka

12.7.2009 – vycházka na Hůrku a blízké okolí.Sraz je 12.7.2009 v 10:00 na Hůrce u kaple.

Organizaci vycházky zajistí pan Silovský, odborný výklad dr. Horpeniak.Vážení členové,  zápis z poslední schůze najdete v členské sekci.

Členové sdružení se domluvili na nejbližších společných akcích:

21.6.2009 – společná vycházka ke kostelu sv. Mikuláše na Kašperských Horách a dále na Klapperl a Bílý dům. Sraz je 21.6.2009 v 9:00 hodin před kostelem sv. Mikuláše. Doba trvání cca 4 hodiny.

galeriePOZVÁNKA

na členskou schůzi občanského sdružení.
Schůze se koná v pátek 29. května od 15:00 v hotelu PEKÁRNA v Sušici. mapa

Program schůze:

Výstava Šumava Karla Klostermanna

MuzeumŠumavy ve spolupráci s Občanským sdružením Karel Klostermann Vás zvou na výstavu
"Šumava Karla Klostermanna"
(fotografický salon členů sdružení)
Výstava se koná v Galerii Muzea Šumavy v Kašperských Horách
Vernisáž výstavy proběhne v pátek 8.5. v 16:00
Výstava se koná pod záštitou senátorky JUDr. Jiřiny Rippelové v termínu od 8. 5. 2009 do 31. 7. 2009


Televizní pořady

Šumava v Jihočeském muzeu
Rozsáhlá výstava v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích mapuje Šumavu za časů spisovatele Karla Klostermanna. Připomíná nejen Klostermannův odkaz, ale hlavně život v tomto drsném kraji s neobyčejnou atmosférou, zvyky i uměním.
Velký prostor dává sklářství a obrázkům zvaným podmalby, které lidé malovali na zadní stranu skla. Podmalby jsou významným šumavským uměním, z něhož tamní obyvatelé čerpali naději a sílu. Výstava Šumava Karla Klostermanna s podtitulem Příběh šumavské podmalby je dosud největším výstavním projektem na jihu Čech. Ukazuje téměř 1000 exponátů a zabírá plochu 1200 metrů čtverečních. V praxi to znamená celé jedno patro a část přízemí.
Uvnitř historické budovy vznikla ucelená expozice v sedmi sálech, která je mimořádná svým rozsahem i uspořádáním. Návštěvníci se dostávají do prostředí, které je od okolní architektury zcela oddělené, aby byla iluze šumavské přírody i života obyvatel co nejpůsobivější. Úvod obstará pohled na současnou Šumavu coby ráj cyklistů. Uvnitř muzea vyrostla vyhlídková věž, která slouží jako tunel času a zavede návštěvníka do druhé poloviny 19. století.
Literární expozice začne připomínkou první Klostermannovy knihy Črty ze Šumavy. Území dokreslují historické mapy, pohlednice a plány, zajímavostí jsou unikátní geodetické přístroje. Pak vstoupí návštěvník do lesa, který skýtal obživu a zároveň svými taji učil pokoře. Atraktivní je expozice věnovaná sklářství, které kdysi Šumavu velmi proslavilo, bohužel nyní už žádná ze zdejších skláren neexistuje. Tím zajímavější je možnost prohlédnout si přes 200 výrobků z početné sbírky skla Jihočeského muzea.
Na skleněné tabule a někdy i zrcadla malovali lidé obrázky světců - patronů, kteří podle víry člověka ochraňují a pomáhají mu překonat těžké chvíle. Na jihu existovala dvě centra, kde vzniklo nejvíc podmaleb, a to v Pohoří na Šumavě ležícím blízko rakouského Sandlu a v Kvildě. Obrazy měly kultovní až magickou funkci a lidé se jimi obklopovali nejen doma, ale i tam, kde pracovali.
Vystavená kolekce 280 obrázků představuje asi čtvrtinu podmaleb, které Jihočeské muzeum shromáždilo. Dalšími exponáty přispěla muzea v Prachaticích, Českém Krumlově, podíl mají také další krajské instituce. Výstava je dosud největším přeshraničním projektem svého druhu. Jde o expozici, v níž spojily síly Jihočeský kraj a Horní Rakousy.

Po stopách Karla klostermanna - naučná stezka
Vypravíme se po stopách Karla Klostermanna. Jeho život je spjat se Šumavou, i když se narodil v Rakousku. Měl být lékařem, stal se spisovatelem. O jeho životě a osudu si budeme povídat na pětikilometrové stezce, která se pyšní spisovatelovým jménem.
Klostermann měl na Šumavě hodně příbuzných, žili roztroušeně v okolí Srní, a dopátrat se, odkud sem přišli nebo kde se vzali, není vůbec jednoduché. Jak říká autor naučné klostermannské stezky Josef Štemberk – teorií je několik.
Jedna říká, že sem přišli z Porýní, jiní badatelé se přiklánějí k názoru, že jejich jméno musí být spjato s Klášterským mlýnem, německy Klostermühle.
Projdeme se i rodištěm otce slavného spisovatele 19. století - na místě původního dvora je dnes penzion. Nová stezka nás ale dovede až ke skalní vyhlídce – při ideálním počasí je odsud vidět až k Zelené hoře.
A ukážeme vám i sáně, takzvané šmejčky, pamatující Klostermannovu dobu.

Karel Klosterman Básník Šumavy a Zbudovských blat Dokument o životě a díle významného spisovatele.
Kamera A. Barla. Scénář a režie Z. Flídr
Rok výroby: 2008

Ze světa lesních samot, V ráji šumavském, Skláři. To jsou jen tři tituly z bohaté literární tvorby spisovatele, kterého znají všichni, komu je blízká Šumava a jižní a jihozápadní Čechy. Rok 2008 pak znamenal významné oživení zájmu o osobnost tohoto autora, protože jsme si připomněli 160. výročí jeho narození a 85 let od smrti. A tak se na obou stranách hranic, na české i bavorské, konala řada vzpomínkových akcí a výstav, které ještě obohatily naše povědomí o tomto spisovateli. Vydejte se s námi po stopách jeho života a do míst, kde žil a o nichž psal. Do míst, kam se člověk nedostane každý den.


Informace
z valné hromady občanského sdružení a něco zajímavých snímků.


Nová galerie zajímavých zimních fotografií "Zima na Šumavě"


Pozvánka

V pátek 6. února v 15 hodin jste zváni na členskou schůzi občanského sdružení
Karel Klostermann - spisovatel Šumavy, která se uskuteční v hotelu Pekárna v Sušici.

Program:
Volba orgánů sdružení
Zhodnocení roku Karla Klostermanna 2008
Zhodnocení 10 let činnosti Občanského sdružení
Předání uznání vyhodnoceným členů sdružení za aktivní činnost
Plánované akce v roce 2009
Diskuze


Pozvánka
na výstavu
Šumava Karla Klostermanna
Výstavní síň Senátu Parlamentu ČR
(Valdštejnské nám. 17/4, Praha)
Výstava se koná pod záštitou senátorky JUDr. Jiřiny Rippelové
v termínu od 13. 1. 2009 do 1. 3. 2009


Rozsáhlá výstava v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích, ukazuje Šumavu za časů spisovatele Karla Klostermanna. Připomíná nejen literátův odkaz, ale i běžný život v tomto drsném kraji s neobyčejnou atmosférou, zvyky i uměním. Velký prostor dává sklářství a obrázkům zvaným podmalby, které lidé malovali na zadní stranu skla. Podmalby jsou významným šumavským fenoménem, z něhož tamní obyvatelé čerpali naději a sílu, řekl ředitel muzea Pavel Šafr.

Výstava potrvá do út 30.6.2009

Odkaz      Galerie


Pozvánka na podzimní uzavření Hauswaldské kaple

Vážení přátelé, v sobotu 8. listopadu v 10 hodin budeme uzavírat pramen u Hauswaldské kaple.
Tato akce bude spojena s malým kulturním osvěžením.

U kaple vystoupí komorní sdružení Monumentum pěveckého sboru Svatobor s programem:
Tři české středověké kantilény - č.1- arr. M. Raichl (1:10)
Lesní studánka - hudba J.B. Foerster, text J.V. Sládek (1:00)
Aleluja - Petr Pálka (0:45)
Horo, horo, vysoká jsi - česká lidová, arr. Z. Lukáš (1:50)
Alta Trinita beata - Anonym (1:35)
Abendlied - H. Hejne (1:30)
Je kraj kde voní tráva - F. Mendelssohn-Bartholdy (1:30)
Pater Noster - Z. Lukáš (2:10)

Za občanské sdružení se těší Václav Sklenář


Pozvánka na putovní výstavu Karel Klostermann

Výstava se koná u příležitosti 160 let od narození a 85 let od úmrtí této osobnosti, významné pro náš region. Je určená především žákům základních škol a studentům učilišť, středních škol a gymnázií. Je koncipována na oboustranných panelech o rozměrech 100 x 70 cm, které jsou přenosné a jež je možno sestavit do různých tvarů podle prostoru, v němž budou prezentovány.
Termín a instalace této výstavy je nutno předem dohodnout.
Kontaktní osoba: Karel Václav Vondráček, tel.: 376 326 362, 728 955 837, 376 326 363. Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech

25.9. - 20.10. 2008 je výstava instalována na městském úřadu v Janovicích nad Úhlavou.
20.10. - 10.11. 2008 je výstava instalována v ZŠ K. Klostermanna v Železné Rudě.


Přihláška a programMěstská knihovna v Prachaticích
8.10.2008 připravuje seminář
Život a dílo Karla Klostermanna - 9.00-16.00 v Radničním sále
Odkaz
Program semináře
9:00 Úvod a zahájení
- "O životě Karla Klostermanna" - přednáška Mgr. Hana Klínková - literární a kulturní historička (Památník národního písemnictví)
- Dílo Karla Klostermanna v kontextu české literatury - přednáška Prof. PhDr. Jaroslava Janáčková, CSc. - literární historička
10:30 - přestávka
10:45 - "Písničnky ze staré Šumavy" - vystoupení hudební skupiny CINKS.PgŠ Prachatice pod vedením Mgr. Jiřího Vopálky
11:15 - "Občanské sdružení Karel Klostermann - spisovatel Šumavy" - profil Václav Sklenář - předseda sdružení
12:00 - oběd
13:00 - "Hercynský hvozd v české a německé literatuře od středověku dodnes" - přednáška Mgr. Martin Gaži - klášter Zlatá koruna (Národní památkový ústav)
15:00 - Závěr


České Budějovice 26. září (ČTK)
Rozsáhlá výstava, která dnes začala v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích, ukazuje Šumavu za časů spisovatele Karla Klostermanna.
Výstava potrvá od so 27.9.2008 do út 30.6.2009
Odkaz


Pozvánka
na novou výstavu v Muzeu Šumavy v Sušici
V ráji šumavském
Plzeňští výtvarníci Karlu Klostermannovi
Výstavu pořádá Muzeum Šumavy v Sušici ve spolupráci s Unií výtvarných umělců Plzeňského kraje,
Plzeňským krajem, Městem Plzeň a Občanským sdružením Karel Klostermann, spisovatel Šumavy.
Výstava potrvá 31. 10. 2008


Ohlédnutí
za Hubertskou mší u Hauswaldské kaple jako součástí každoroční poutě v Srní
která se konala 16. 8. 2008 v 10:00 v prostoru bývalé Hauswaldské kaple

Jak taková pouť vyapadala v minulosti a nejen o poutích se můžeme dočíst z popisu pamětníků na stránkách Kohoutího kříže


V pátek 1. srpna 2008 se od 15:00 hodin koná v přednáškovém sálu Prachatického muzea další z přednášek, tentokrát o známém šumavském silákovi Rankl Seppovi - posledním šumavském obrovi. Přednášejícím je pan Mgr. Pavel Fencl.
pozvánka


1. dubna 2008 byla v Prachatickém muzeu otevřena nová expozice nazvaná Karel Klostermann a pošumavské zámky. Výstava návštěvníkům přiblíží specifickou atmosféru pošumavských zámků od poloviny 19. století do počátku 20. století a mapuje stopy Karla Klostermanna v jejich prostředí. Kromě fotografických, archivních a ikonografických pramenů a samotných Klostermannových děl inspirovaných těmito zámky by měla působit i originálními předměty z pošumavských zámků zakomponovaných do figurálního výjevu ze spisovatelova dětství na žichovickém panství. Návštěvník získá také základní informace o dlouhodobém výzkumu šumavských zámků, který provádí Prachatické muzeum od roku 1994.

Výstava by měla navíc demonstrovat vazby sousedních regionů Čech, Německa a Rakouska na Šumavě a v pošumaví.
Doprovodnou akcí k této expozici bude malá výstava na zámku Skalice v Bohumilicích, věnovaná vztahu K. Klostermanna k tomuto místu. Bude otevřena v letní sezóně.

www.prachatice.cz/muzeum/czOhlédnutí za výstavou fotografií "Šumava Karla Klostermanna" v Plzni


Pozvánka
na pietní akt za K. Klostermanna, který se bude konat dne 15.7.2008 od 19:20 hod.
u památníku K. Klosteramnna před místním kinem v Kašperských Horách

Od 20:00 hod. bude v místním kině promítání filmu Ze světa lesních samot.


POZVÁNKA NA AKCI

v rámci oslav Roku Karla Klostermanna
odhalení pamětní desky Karla Klostermanna na budově Intergrované střední školy živnostenské,
Plzeň, Škroupova 13, (naproti krajskému úřadu Plzeňského kraje)

V pátek 11. července 2008 ve 14.00 hod.


Fotografie ze zahájení výstavy "Šumava Karla Klostermanna" konané dne 30. 6. 2008 v mazhausu radnice v Plzni"Správa Národního parku Šumava vás srdečně zve na slavnostní otevření nové naučné stezky "Klostermannovy stezky",
která se koná v úterý 1. 7. 2008 v 10:00 hod na Rokytě u Antýglu.
Všichni jste srdečně zváni.
Klostermannova stezka


Pozvánka na VARHANNÍ KONCERT PROF. MICHALA NOVENKA, který se uskuteční
v kostele sv. Markéty v Kašperských Horách v sobotu dne 5.července od 20 hodin.Muzeum Šumavy Sušice Vás zve na slavnostní zahájení ojedinělé výstavy

ŠUMAVOU KARLA KLOSTERMANNA - nejstarší fotografie Šumavy 1875 - 1914

Vernisáž výstavy se koná ve čtvrtek 3.července 2008 v 17°° hodin v Muzeu Šumavy v Kašperských Horách.

Výstava potrvá do 31. října 2008.

V průběhu vernisáže proběhne křest nové výpravné publikace Zdeňka Roučky ŠUMAVOU KARLA KLOSTERMANNA - Obrazy 1875-1914.
Výstava se koná pod záštitou Petra Zimmermannna, hejtmana Plzeňského kraje17.6.2008 V klostremannovském srdci Šumavy bude bít srdce prastarého šumavského zvonu.


Výlet KČT na Hauswaldskou kapli dne 7. 6. 2008


NPŠ informuje:
Vyhodnocení výtvarné soutěže "Krajinou Karla Klostermanna"
najdete na NP Šumava


POZVÁNKAVýlet osob se zdravotním postižením k Hauswaldské kapli 15. 5. 2008


INFORMACE
v pátek 16. 5. 2008 v 15:00 hodin proběhla v hotelu Pekárna v Sušici členská schůze O.S. Karel Klostermann
Na programu byla blížící se výstava fotografií v Plzni.
Zápis ze schůze


Pochod krajem Karla Klostermanna dne 24.5.2008 - pozvánka


S hlubokým zármutkem oznamujeme všem příznivcům K. Klostermanna,
že zemřela zakládající členka občanského sdružení paní Eva Bujoková ve věku 73 let.
Rozloučení bude ve čtvrtek 27. března v 11:15 hod. v obřadní síni krematoria v Klatovech.


Důležité upozorněni!
Připomínáme všem, že je třeba urychleně zaplatit členské příspěvky (100 Kč) pro letošní rok.


Vážení členové a příznivci Karla Klostermanna.
12.4. od 10 hod. bude opět slavnostní otevírání Hauswaldské kaple s účastí pěveckého sboru Svatobor a požehnáním P. Vavřince Skýpaly

Ve 14 hod bude probíhat setkání členů české a bavorské sekce sdružení Karel Klostermann v hotelu Srní.
Na programu bude vyhodnocení aktivit za 10 let působení sdružení, hra na citeru a hakbret, občerstvení.


V současné době sdružení připravuje výstavu fotografií s tématem K. Klostermann a Šumava. Výstava se bude konat od 30.6.2008 v mazhausu plzeňské radnice a je zaměřena zejména na prezentaci fotografií členů sdružení.
Výstava musí být připravena a nainstalována do 30. 6. 2008, proto členové odevzdají fotografie nejpozději do 12. 4. 2008.
Do konce května je třeba provést definitivní výběr a zadat zpracování.


Galerie fotografií z křestu známky Karla klostermanna a knihy Skláři konané v Plzni 31. 1. 2008. Václav Sklenář


INFORMACE
v pátek 22. 2. 2008 v 15:00 hodin proběhla v hotelu Pekárna v Sušici členská schůze O.S. Karel Klostermann
Na programu bylo seznámení s nejbližšími akcemi k Roku K. Klostermanna 2008, příspěvky, kniha, výběr loga, známka a další.


INFORMACE
Dne 9 .2. 2008 v 18.15 bylo na ČT 1 (2) film o K. Klostermannovi, natočený počátkem tohoto roku v Srní.
14. 2. 2008 ve 20 hod. bylo povídání o K. Klostermannovi na radiu Vltava.


Přiblížení obsahu knihy "Volba profesora Klostermanna" spisovatelky Marie Korandové Majtánové, jak jej popsala paní Věra Knetlová


Galerie fotografií ze slavnostního křtu knihy "Volba profesora Klostermanna" spisovatelky Marie Korandové Majtánové konaného dne 23.1.2008 v 16:00 Západočeská galerie - v přednáškovém sále
Knihu vydalo plzeňské nakladatelství Starý most za významného přispění Regionální rozvojové agentury ve Stachách


Návrh na dostavbu areálu Hauswaldské kaple


Výzva občanského sdružení k návrhu nového loga sdružení.


Vážení členové a příznivci K. Kostermanna
Přivítejme se v tomto roce významného jubilea - roce Karla Kostermanna.
Je to rok 160. výročí narození, ale i rok 85. výročí úmrtí významného regionálního spisovatele.
Proto je v Plzeňském a Jihočeském kraji připravováno mnoho zajímavých akcí, tématicky věnovaných životu a dílu spisovatele.
O jejich konání Vás budeme informovat prostřednictvím těchto stránek i dalších stránek, na které zde naleznete odkazy.
Asi nejbližší akce jsou připravovány v Plzni a to:

Bližší informace o čase a místě konání budou zde včas oznámeny.


Nová galerie fotografií zimní Šumavy od Václava Sklenáře


Zajímavá galerie fotografií podzimní Šumavy, kterou laskavě poskytl pan Václav Sklenář


zpět