Z jednání valné hromady občanského sdružení Karel Klostermann

6. 2. 2009 se konala v Sušici valná hromada občanského sdružení. Na této stránce přinášíme zápis z porady a také něco zajímavých snímků. Porada se nesla v příjemném a pohodovém duchu, hlavním bodem programu byly volby a dále informace a zhodnocení minulého významného roku oslav Karla Klostermanna. A jaká by to byla valná hromada, aby zároveň nebyly stanoveny nové zajímavé plány na letošní rok. Mimo jiné opět zajímavé akce u Hauswaldské kaple, pokračování putovní výstavy fotografií a další akce, o kterých budeme informovat v novinách či na těchto stránkách.

Zápis

f09020601.jpg
f09020602.jpg
f09020603.jpg
f09020604.jpg
f09020605.jpg
f09020606.jpg
f09020607.jpg
f09020608.jpg
f09020609.jpg
f09020610.jpg
f09020611.jpg
f09020612.jpg

This thumbnail page was generated by XnView


aktuality